rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss

Czy „Wiadomości" TVP1 podjęły się „misji" wsparcia RAŚ?

Zamiast opisać przyczyny wybuchu III Powstania Śląskiego "Wiadomości" TVP1 w swoim wydaniu głównym o 19.30 w dniu 5 maja 2016 roku pokazały prowokacyjny dla Polaków przemarsz separatystów przez Katowice i zaprezentowały obłudną wypowiedź lidera Ruchu Autonomii Śląska!


TVP1 i jej nowe kierownictwo wsparło w ten sposób propagandę niemieckich mediów, promujących RAŚ. Samo zestawienie w jednym bloku tematycznym sprawy Powstania Śląskiego z wybrykami RAŚ-istów jest profanacją pamięci poległych za Polskę Powstańców Ślaskich!

Czy nowa walka o obowiązkowy abonament dla telewizji publicznej połączona z rzekomym podjęciem misji patriotycznej ma służyć czemuś zupełnie oderwanemu od miłości i poszanowania Rzeczpospolitej? Przecież Powstania Śląskie służyły przyłączeniu Górnego Ślaska do Polski, natomiast RAŚ walczy o separatyzm, czyli w konsekwencji o oderwanie Śląska od Rzeczpospolitej!

Dla niedouczonych prezenterek i prezenterów "Wiadomości" TVP1 z dnia 5.05.2016roku przypomnę:

1. Bezpośrednią przyczyną wybuchu III Powstania Śląskiego był przegrany plebiscyt. W plebiscycie wzięło udział 1 190 637 osób, z czego za Niemcami opowiedziało się 707 393 osób (59,4%), a za Polską 479 365 (40,3%). Z 1510 gmin w 834 mieszkańcy zagłosowali za przyłączeniem do Niemiec (55,3%), a w 674 za Polską (44,7%). Niemcy zwyciężyli w takich powiatach grodzkich jak Bytom, Gliwice, Katowice, Królewska Huta ( obecnie Chorzów), Opole, Racibórz, a ponadto w następujących powiatach ziemskich: głubczyckim, kozielskim, kluczborskim, lublinieckim, oleskim, opolskim, prudnickim, raciborskim i zabrskim, natomiast Polacy zwyciężyli w powiatach ziemskich: bytomskim, katowickim, pszczyńskim, rybnickim, tarnogórskim, toszeckim i strzeleckim. Po propozycjach podziału Górnego Śląska przedstawionych przez Międzynarodową Komisję Rządowo-Plebiscytową niekorzystnych dla Rzeczpospolitej , polskie Dowództwo Obrony Plebiscytu przystąpiło do przygotowań powstańczych. W kwietniu 1921 roku plan wystąpienia zbrojnego zatwierdził osobiście Wojciech Korfanty. Jednocześnie wśród ludności polskiej wzrastało wrzenie spowodowane perspektywą powrotu panowania niemieckiego i towarzyszącego mu odwetu na ludności polskiej. Było oczywistością, że jedynym sposobem obrony przed uciskiem narodowym jest walka zbrojna

2. III powstanie śląskie - czyli zbrojna walka o przyłączenie Górnego Śląska do Polski trwało od nocy 2/3 maja do 5 lipca 1921 roku i zakończyło się zwycięskim powrotem m.in. Katowic, Pszczyny i wielu innych miast do Rzeczpospolitej.

3. Niechętnym dla walki zbrojnej okazał się ówczesny Premier RP Wincenty Witos, który odwołał z funkcji Komisarza Plebiscytowego Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego.. Naczelnym dowódcą zrywu zbrojnego został podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego Maciej hrabia Miełżyński, a następnie od 6 czerwca 1921 roku ppłk Kazimierz Zenkteller. Szereg wyższych oficerów sił powstańczych miało stopnie oficerskie uzyskane w Wojsku Polskim. Większość oficerów pochodziła spoza Górnego Śląska, głównie z Poznańskiego, Galicji i Zagłębia Dąbrowskiego. W powstaniu po stronie polskiej brało udział pomiędzy ok. 40 tysięcy miejscowych Górnoślązaków, , około 700 oficerów, 1300 podoficerów i 7000 szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego, a także kilka tysięcy ochotników z głębi Polski, głównie z dużych miast - Poznania, Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Sosnowca, Krakowa, Wilna i Lwowa.

4. Powstańcom przyszło walczyć nie tylko z Niemcami, ale również przeciwko Włochom, reprezentujących tzw. aliantów! W ciągu kilku dni po rozpoczęciu powstania, wojska włoskie podjęły akcje przeciwko powstańcom, m.in. rozbrajając ich w Tarnowskich Górach oraz otwierając do nich ogień z czołgów w Bytomiu i Katowicach w wyniku czego zginęło kilka osób. Do walk z wojskami włoskimi dochodziło też w m.in. w rejonie Rybnika, gdzie Włosi stracili 19 zabitych i 94 rannych. W związku z podejmowanymi interwencjami dyplomatycznymi i atakami wojsk alianckich, władze powstańcze zawarły z aliantami porozumienie oddając im kilka miast, które następnie tylko blokowano. Pomimo dużego niezadowolenia powstańców, władze powstańcze zgodziły się oddać pod władzę aliantów Bytom, Katowice, Tarnowskie Góry i śródmieście Zabrza. Natomiast alianci wycofali się z Lublińca, Mikołowa, Olesna, Pszczyny, Pyskowic, Rybnika i Strzelec Opolskich, które przejęli powstańcy śląscy.

5. W wyniku III Powstania, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku podjęła 12 października 1921 decyzję o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska . Ostatecznie Komisja Międzysojusznicza zaleciła korzystne dla Polski rozwiązanie w sprawie Górnego Śląska, według którego obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3 spornego terytorium. Polsce przypadło 50%hutnictwa i 76% kopalń węgla. Rada Ambasadorów zaakceptowała tę decyzję 20 października 1921. Miało to ogromne znaczenie dla gospodarczego bytu II Rzeczpospolitej. Cel powstania został w dużej mierze osiągnięty.

Zatem Powstańcy Śląscy walczyli i wywalczyli Górny Śląsk dla Polski, natomiast separatystom z RAŚ marzy się odwrócenie koła historii najpierw przez ogłoszenie nowego plebiscytu, potem autonomię, aż wreszcie stworzenie nowego Landu RFN!

Bulwersować musi fakt, że mimo niedawnej zmiany kierownictwa TVP1 stare stereotypy niedouczonych prezenterów i prezenterek nadal funkcjonują w wielu wydaniach "Wiadomości" telewizji publicznej.

Spikerki i spikerzy wiedzą, że przed II Wojną Światową Górny Śląsk posiadał szeroką autonomię, ale już ci sami dziennikarze nie zadali sobie przed 5 maja 2016 roku trudu, aby zapoznać się ze statutem RAŚ, który walczy o odwrócenie koła historii o 180 stopni! Tamta autonomia Sejmu Śląskiego oznaczała niezależność od Niemiec i służbę dla Polski, natomiast RAŚ dąży do czegoś zupełnie przeciwnego, a mianowicie autonomii od Polski!

Jako były radny Sejmiku Województwa Śląskiego z całą odpowiedzialnością oświadczam, że Sejmik Woj. Śl. jest to aktualnie autonomiczny i całkowicie legalny samorząd lokalny, dlatego Górny Śląsk nie potrzebuje żadnej fałszywej autonomii w wydaniu separatystów RAŚ.

Skoro się Jerzemu Gorzelikowi i innym separatystom z RAŚ Polska nie podoba, to niech jak najszybciej imigrują do Niemiec, gdzie ich tak serdecznie zaprasza Angela Merkel i Martin Schulz. Może Pani Kanclerz zezwoli Gorzelikowi na ogłoszenie autonomii Berlina?

Precz z RAŚ!

NIECH ŻYJE POLSKI ŚLĄSK!

A dziennikarze "Wiadomości" TVP1 powinni pójść na korepetycje z historii Polski!

Rajmund Pollak

2016-05-26 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
islam_fundamentalizm_160x160

Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową i posiadać pół milionową armię, gdyż w UE od Anglii po RFN dominuje już islamska inwazja. Najnowszym tego dowodem jest wybór na burmistrza Londynu zagorzałego muzułmanina. Szereg londyńczyków już kupuje dywaniki, aby móc codziennie w samo południe oddawać pokłony w stronę Mekki.


Komisja Europejska praktycznie przygotowuje akt kapitulacji wobec muzułmańskiej Turcji, która hoduje na swoim terytorium w licznych obozach szkoleniowych radykalnych islamistów! Do Ankary płyną już miliardy dolarów między innymi na koszty utrzymania terrorystów ukrytych pod płaszczykiem imigrantów oraz na bomby, którymi ta rzekomo postępowa Turcja zabija chrześcijańskich Kurdów. Istambuł stał się centrum dystrybucji broni dla radykalnych islamistów.

Plany wpuszczania Turków bez wiz na terytorium UE będą skutkowały wybuchem bomb z gwoździami na kolejnych cywilnych lotniskach nie tylko Brukseli i Paryża, ale również Berlina, Monachium, Mediolanu, Rzymu, Luksemburga, Hagi, a nawet Pragi i Amsterdamu!

RFN jest już praktycznie rozłożone na ideologiczne łopatki przez miliony imigrantów, a kanclerz Niemiec Angela Merkel chce na nich zarobić po 250.000 euro od każdej głowy, czyli przywrócić zakazany już dawno handel ludźmi! Francja jest ideologicznie sparaliżowana przez dominujące kalifaty muzułmańskie Marsylii, Paryża i Nicei!

W Bielsku-Białej spotkałem ostatnio emeryta, który uciekł z Nicei do Polski i tutaj chce spędzić resztę życia, bo we Francji muzułmanie strzelają do chrześcijan w biały dzień i nie wszystkie zamachy są ujawniane w telewizji, bo niektóre zabójstwa w Marsylii czy innych miastach południa Francji traktowano są jako przestępstwa kryminalne mimo, że ich sprawcami są muzułmanie.

W Brukseli niektórzy chrześcijanie zaczęli bać się chodzić do kościoła w niedzielę, natomiast w dzielnicach muzułmańskich żaden katolik nie odważy się robić zakupów, ani nawet wybrać na spacer.

Naiwni londyńczycy doszli do wniosku, że jak wybiorą na burmistrza muzułmanina, to w stolicy Anglii nie będą wybuchać bomby. Szkoda, że zapomnieli o historii porozumień z Monachium, kiedy jeden z ich lordów przywiózł kawałek papieru, który miał zapewnić pokój z Hitlerem.

Państwo Islamskie to jest taki sam totalitaryzm jak hitleryzm, gdyż podstawą ideologii islamskiej jest antysemityzm i antykatolicyzm oraz dążenie do panowania nad całym światem. Nie ma dwóch różnych postaci islamu tzw. liberalnego i skrajnego. Islam jest jeden i tylko udaje niewiniątko w sytuacji, gdy jest w mniejszości, a tam gdzie osiąga większość niszczy i morduje tzw. niewiernych, czyli każdego, kto wyznaje inną religię.

Weźmy przykład z naszego króla Jana III Sobieskiego i niech Polska zacznie się zbroić w obronie chrześcijaństwa.

Trzeba znowu pognać Turków i innych muzułmanów tam gdzie jest ich miejsce, czyli do Azji jak najdalej od Polski!

Rajmund Pollak
2016-05-21 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
Przypomnę moje wystąpienie do Komendy Głównej Policji w Warszawie z lutego 2016 roku:

W związku z antypolską demonstracją zorganizowaną przez separatystów z RAŚ w dniu 30 stycznia 2016roku na Placu Wolności w Katowicach zwracam się o oficjalne stanowisko Komendy Głównej Policji w temacie:

1. Dlaczego nie aresztowano antypolskich separatystów z RAŚ propagujących antypolskie oszczerstwa?

2. Dlaczego legitymowano tylko polskich patriotów z organizacji KPN-Niezłomni, Solidarni 2010, Klub Gazety Polskiej z Chorzowa i Polski Związek Zachodni, którzy protestowali przeciw separatystycznej ideologii RAŚ?

3. Kto imiennie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wydał rozkaz ochrony separatystów z RAŚ w dniu 30.01.2016roku na placu Wolności w Katowicach i równoczesnego legitymowania polskich patriotów przeciwstawiających się autonomii Ślaska?

4. Czy Komenda Główna Policji przeprowadziła kontrolę ilu funkcjonariuszy Śląskiej Policji nieoficjalnie lub otwarcie wspiera RAŚ???

Licząc na szybką odpowiedź


łączę wyrazy szacunku

Niech żyje Polska!

Niech żyje perła w koronie Polski jaką jest i pozostanie Śląsk!

My nie chcemy tutaj żadnej autonomii, bo tutaj jest POLSKA i będziemy bronić integralności Rzeczpospolitej!

Rajmund Pollak
mieszkaniec województwa śląskiego
z Redakcji portalu www.pomniksmolensk.pl

Z uwagi na fakt, że nadal uważam, iż przywódców RAŚ powinno się natychmiast aresztować, skierowałem następnie wniosek obywatelski do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji w Warszawie.


Po upływie dwóch miesięcy otrzymałem odpowiedź od Biura Kontroli KG Policji w Warszawie.

Oto najważniejsze cytaty z oficjalnego stanowiska KG Policji o znaku: Is 5078/1991/16/AS z kwietnia 2016roku:

[...] "W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące niearesztowania w styczniu 2016 r. separatystów z Ruchu Autonomii Śląska, propagujących antypolskie oszczerstwa informuję, że tymczasowe aresztowanie jest szczególnym środkiem zapobiegawczym. Zgodnie z art.257 Kodeksu postępowania karnego, tymczasowe aresztowanie może być stosowane dopiero wówczas, jeżeli inne, łagodniejsze środki są niewystarczające. Przepis ten wyraża zasadę umiaru w stosowaniu środków zapobiegawczych i jednocześnie podkreśla wyjątkowość tymczasowego aresztowania. [...] Odnosząc się do pytania dotyczącego przeprowadzania badań przez Komendę Główną Policji w zakresie sympatyzowania policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z Ruchem Autonomii Śląska informuję, że Komenda Główna Policji nie prowadziła badań w przedmiotowym zakresie. Artykuł 63 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji wyraża zasadę apolityczności polskiej Policji. Powyższe jest jednym z fundamentów funkcjonowania tej instytucji."

Z poważaniem
NACZELNIK WYDZIAŁU SKARG I WNIOSKÓW
BIURA KONTROLI

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
mł. insp. Agnieszka Pajewska

Reasumując, to w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach można bezkarnie propagować separatyzm RAŚ, bo nikt z policjantów popierających RAŚ nie będzie wydalony ze służby.
Natomiast liderzy Ruchu Autonomii Śląska mogą nie tylko liczyć na ochronę Policji w Katowicach, organizowanych cyklicznie marszów i separatystycznych prareferendów, ale mają gwarancję bezkarności formułowania antypolskich ideologii, bo nawet Komenda Główna Policji w Warszawie nie zamierza wszcząć śledztwa w tej bulwersującej sprawie!

Ciekawe kiedy RAŚ zorganizuje prareferendum w sprawie autonomii Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach?

Zwolennicy RAŚ zapominają, że Polacy będą potrafili (w razie potrzeby) zorganizować następne Powstanie Śląskie, tym razem skierowane przeciwko wszelkiej maści separatystom!

Precz z RAŚ!

Niech żyje Polska, której nierozerwalną częścią jest i pozostanie Śląsk!

Rajmund Pollak
2016-05-15 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Każdy rzemieślnik, każdy taksówkarz, każdy farmaceuta, a nawet każdy ajent kiosku z prasą ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Ileż to propagandowej wody wylano na reklamę kas fiskalnych w TVP, TVN, Polsat i prasie wszelkiego kalibru.


Co gorliwsi dziennikarze postarali się też o wylewanie całych kubłów pomyj z inwektywami na tych wszystkich drobnych handlowców i usługodawców, którzy tych kas fiskalnych nie zainstalowali na czas. Ruszyła nawet oficjalna kampania rządowa pod nazwą "zachowaj paragon z kasy fiskalnej". I znowu telewizje prorządowe prześcigały się w emisjach płatnych (z podatków obywateli) reklam zachęcających obywateli RP do zachowania paragonów! W końcu ogłoszono oficjalną, wspieraną przez Ministerstwo Finansów "loterię paragonową" z cennymi nagrodami!

Wszystko wyglądało na troskę o budżet RP, dopóki nie wybuchła bomba fiskalna!

Otóż okazało się, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r. poz. 1544) czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są m.in. energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Czyli jak taksówkarz kasuje za przejazd 20zł, to ma obowiązek wydania paragonu z kasy fiskalnej, jak fryzjer pobiera zapłatę 30zł za strzyżenie włosów, to ma obowiązek przepuścić transakcję przez kasę fiskalną i wydać paragon, natomiast gdy firmy giganty pobierające w skali całej Polski wiele miliardów złotych za paliwa gazowe, energię elektryczną, parę wodną, lub gorącą wodę, to są zwolnione od posiadania kas fiskalnych!

Problem tkwi nie tylko w samych kasach fiskalnych, ale przede wszystkim w tym, że zwykły obywatel musi dodatkowo płacić prowizję bankom za dokonywane przelewy na konta finansowych gigantów energetycznych i gazowych. Nie można bowiem pójść np. z rachunkiem za energię elektryczną do firmy Tauron i zapłacić należność w kasie, bo tych kas już nie ma, gdyż taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów! Zatem każdą polską rodzinę, każdego emeryta i każdego inwalidę MF skazało na chodzenie z rachunkami do banków i ponoszenie dodatkowych kosztów.

Niech nikt nie twierdzi, że gdziekolwiek przelewy są za darmo, bo jeśli nie płaci się prowizji za przelew, to ta opłata jest ukryta w przeróżnych kosztach: prowadzenia konta, ubezpieczenia rachunku itd. itp.

Kiedy ta sprawa wyszła na jaw?

Otóż 19 lutego br. poseł na Sejm RP Józef Brynkus wystosował Interpelację nr 1230 do Ministra Energii w sprawie zainstalowania kas w siedzibach dystrybutorów energii elektrycznej, cieplnej i gazu

"Zgłaszający: Józef Brynkus

Data wpływu: 19-02-2016

Czy Ministerstwo Energii przygotowuje rozporządzenie zobowiązujące dystrybutorów energii elektrycznej, gazu, oraz energii cieplnej do prowadzenia w swoich siedzibach kas fiskalnych dla obsługi klientów, w których usługobiorcy mogliby regulować rachunki gotówką lub za pośrednictwem karty kredytowej.

Obecnie usługobiorcy są zmuszani do opłacania regularnych rachunków za pośrednictwem banków przelewami, co powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych opłat za przelewy, natomiast w przypadku wpłaty gotówki na rachunek usługodawcy, banki pobierają również dodatkowe prowizje.

Łączę wyrazy szacunku
Józef Brynkus"


Na odpowiedź na interpelację nr 1230 trzeba było czekać do 21 marca. Poniżej jej pełna treść:

"Na wstępie pragnę wyjaśnić, że w Ministerstwie Energii nie są prowadzone prace dotyczące przygotowania rozporządzenia zobowiązującego dystrybutorów energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej do zainstalowania kas fiskalnych w swoich siedzibach.

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r. poz. 1544) czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są m.in. energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Rozporządzenie powyższe zostało wydane jako akt wykonawczy do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 8 tej ustawy.

Kwestia poruszana w interpelacji Pana Posła zostanie poddana w Ministerstwie Energii stosownej analizie oraz konsultacji z Ministerstwem Finansów. Przy czym pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że ewentualne podjęcie prac nad przedmiotową kwestią przez Ministra Finansów, jako najbardziej właściwego w tej sprawie, będzie w pierwszej kolejności wymagało odpowiednich zmian ustawowych.

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski"


Reasumując, to pojawiają się nowe pytania w tej bulwersującej sprawie:

1.Czy Rzeczpospolita Polska jest państwem, w którym obowiązki posiadania kas fiskalnych dotyczą tylko drobnych podmiotów?
2. Dlaczego Ministerstwo Energii uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak kas fiskalnych u dystrybutorów paliw gazowych, energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody?
3. Dlaczego za zwolnienia udzielone przez Ministra Finansów mają płacić wszyscy obywatele w postaci prowizji dla banków za przelewy należności za niejednokrotnie bardzo wysokie rachunki?
4. Na jakiej podstawie prawnej, niektórzy giganci energetyczni wykorzystują zwolnienie od prowadzenia kas fiskalnych do emisji rachunków za tzw. "przewidywalne" zużycie gazu lub energii elektrycznej, gdyż odczyt liczników jest rzadszy niż częstotliwość drukowanych faktur?
5. Czy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r nie narusza konstytucyjnej zasady równości prawa wobec obywateli?
6. W jaki sposób można wysłać paragon dowodu zapłaty za gaz, energię elektryczną, ciepłą wodę, lub parę wodną na promowany przez Rząd RP konkurs paragonowy, skoro w/w dystrybutorzy zostali przez Ministra Finansów zwolnieni z wydawania paragonów fiskalnych?
7. Kiedy nowy Rząd Beaty Szydło, w odróżnieniu od Ministra Tchórzewskiego, zajmie się tą sprawą i przywróci obowiązek zainstalowania kas fiskalnych u dystrybutorów paliw gazowych, energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody?

Polska nie może pozostać krajem, gdzie są tzw. równi i... równiejsi! Mamy nowy rząd, który powinien sukcesywnie eliminować nadużycia i zaniedbania poprzednich ekip, jeśli chce prawdziwej naprawy Rzeczpospolitej!

Tak uważa szary obywatel

Rajmund Pollak

2016-04-10 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Zbiornik w Świnnej Porębie powiat Wadowice pozostaje bez wody, choć pochłonął ponad 2 miliardy 135 milionów PLN. Oficjalnie, to został on oddany do użytku w 2015 roku, ale cóż to za zbiornik wodny bez H2O?


Zapora czołowa zbiornika w Świnnej Porębie

Zapora czołowa zbiornika w Świnnej Porębie (fot. Ministerstwo Środowiska)

Inwestycja, która wlecze się od 30 lat ma znaczenie wręcz strategiczne nie tylko dla gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce, ale dla całej Małopolski. W grę wchodzi nie tylko zamrożenie ponad 2 miliardów złotych na gigantycznej połaci Polski Południowej i nieruchoma elektrownia wodna, która mogłaby już od zaraz dostarczać ekologiczną energię elektryczną, ale przede wszystkim podniesienie walorów turystycznych tego regionu i stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy. Bez wody nie ma sensu budowanie przystani żeglarskich, ani ośrodków wypoczynkowych jeśli nie ma po czym pływać.
A przecież tak stosunkowo niewiele środków brakuje do powstania jednego z najpiękniejszych w Europie sztucznego jeziora, które ma już (o dziwo) swoją nazwę - Jezioro Mucharskie.

Poprzednia ekipa PO-PSL zakpiła z mieszkańców tego regionu dokonując formalnego zakończenia inwestycji de facto jeszcze nie dokończonej! Niestety nowy Rząd RP póki co nie pochylił się nad tym problemem. Bez wody nie ma życia, a pieniądz zamrożony na sucho generuje straty, zamiast być w obrocie. Najwięcej tracą samorządy lokalne i tutejsi mieszkańcy, bo inwestorzy już zwinęli żagle, a ustawodawcy nie przewidzieli środków na dokończenie infrastruktury drogowej. Mieszkańcom zagrażają niezabezpieczone osuwiska, bo nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie: kiedy się one uaktywnią po wypełnieniu zbiornika wodą?

Ta patowa sytuacja generuje dramat bierności władz wojewódzkich i centralnych.
Istniejący impas postanowił przerwać Poseł na Sejm R.P. Józef Brynkus, który zainicjował zorganizowanie w dniu 21 stycznia 2016 roku w sali audytoryjnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach konferencję dotyczącą dalszych losów budowy Zbiornika Wodnego na Skawie w Świnnej Porębie.

Poseł Józef Brynkus 1A
Poseł na Sejm Józef Brynkus z Wadowic (fot. Rajmund Pollak)

Otwarcia konferencji dokonał asystent Posła - Michał Siwiec-Cielebon, który poinformował zebranych w liczbie ok.100 osób mieszkańców oraz samorządowców, z leżących wokół tego zbiornika gmin, że na konferencję z odpowiednim wyprzedzeniem zostali zaproszeni posłowie wszystkich bez wyjątku opcji politycznych z 12 Okręgu Wyborczego, a także wszyscy posłowie wchodzący w skład Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska w liczbie 38. Niestety żaden z zaproszonych Posłów oprócz Józefa Brynkusa nie dotarł do Wadowic.

Michał Siwiec-Cielebon 1a
Asystent Posła Brynkusa dokonuje otwarcia konferencji (fot. Rajmund Pollak)

Dyskutant na konferencji 1a
Wypełniona po brzegi sala Biblioteki Publicznej w Wadowicach (fot. Rajmund Pollak)

Po krótkim powitaniu mieszkańców i obecnych na konferencji samorządowców, a także przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Poseł Józef Brynkus poinformował, że wystosował już interpelację do Ministra Środowiska, a ponadto zwrócił się bezpośrednio do Sejmowej Komisji Finansów o zabezpieczenie środków dla dokończenia Zbiornika w Świnnej Porębie. Niestety Sejmowa Komisja Finansów odrzuciła wniosek Posła z Wadowic.

Absurdalności całej sprawie dodaje fakt, że urzędnicy z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej całkiem poważnie i oficjalnie poinformowali Pana Posła Brynkusa, że przedmiotowa inwestycja jest już zakończona w każdym technicznym elemencie zbiornika i nie są przewidywane żadne dodatkowe środki ani na zbiornik ani na dokończenie dróg lub infrastrukturę.

Poseł Józef Brynkus 2A
Poseł na Sejm Józef Brynkus wita mieszkańców gmin i gości (fot. Rajmund Pollak)

Po wystąpieniu Posła z Wadowic przekazano mikrofon Wójtowi Gminy Stryszów Janowi Wacławskiemu, który nie pozostawił suchej nitki na decydentach z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Najpierw wyraził wyrazy oburzenia z powodu nieobecności na konferencji osób decyzyjnych. Jan Wacławski ujawnił, że niewykorzystane w poszczególnych 30 latach budowy fundusze inwestycyjne wróciły przecież do budżetu państwa, a zatem nie powinno być teraz problemów z poszukiwaniem środków na zakończenie zbiornika. Zdaniem Wójta Gminy Stryszów prawdziwy problem nie leży w finansach, lecz w wielokrotnym przeciąganiu terminów aż w końcu upłynął czas ważności stosownej Ustawy.

Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski
Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski (fot. Rajmund Pollak)

Najciekawszą i najbardziej prawdopodobną hipotezę Jan Wacławski wyraził na końcu konferencji. Otóż opóźnianie oddania do użytku zbiornika w Świnnej Porębie było swoistą grą o tereny przyległe do tafli przyszłego jeziora, czyli działki najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne biznesowo. Gminy zostały praktycznie odcięte od brzegów, gdyż te tereny zostały przejęte przez centralne instytucje. Najbardziej zyskał odpowiedzialny za inwestycję Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który w międzyczasie uzyskał uprawnienia do prowadzenia w przyszłości działalności gospodarczej nad brzegami sztucznego jeziora.

Kolejnym samorządowcem, który zabrał głos był Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny.

Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny
Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny (fot. Rajmund Pollak)

Warto w tym miejscu wtrącić małą dygresję z historii tej gminy. Nie każdy w Polsce wie o tym, że parafię rzymskokatolicką w Mucharzu powołał święty Wojciech, a malowniczy kościółek w Mucharzu jest znacznie starszy od kościoła w Wadowicach. Pierwsza parafia jaką wizytował, jeszcze jako biskup, św. Jan Paweł II była... parafia w Mucharzu.

Wracając natomiast do samej konferencji, to Wójt Gminy Mucharz stwierdził, że już nie wierzy żadnemu rządowi, bo przez 30 lat kolejne rządy już pięć razy ogłaszały nowe terminy zakończenia inwestycji, a końca nadal nie widać. Wacław Wądolny podkreślił, że zapomniano o olbrzymich zniszczeniach istniejącej infrastruktury drogowej w trakcie prowadzenia inwestycji ciężkim sprzętem. Mówi się w mediach o pieniądzach na drogi, a równocześnie Starosta Wadowicki wydał decyzję o wyburzeniu jednego z zupełnie nowych mostów, ocalałego tylko dzięki obronie mieszkańców, którzy nie dopuścili do jego wysadzenia. Teraz droga z gminy do Zagórza wynosi aż 20 kilometrów, a przecież dokonano już wycinki drzew pod znacznie krótszą drogę i nie są kontynuowane żadne prace. Zasobna niegdyś Gmina Mucharz jest teraz biedna, bo zmuszono ją do sprzedaży kamieniołomu, a ewakuacja inwestorów pociągła za sobą dramatyczne uszczuplenia wpływów z podatków.

Następnym wójtem sprawozdawcą był Łukasz Polarski z Gminy Zembrzyce, który zwrócił uwagę na fakt, że choć zapora i elektrownia są już gotowe, to istnieją inne mankamenty.

Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski 1B
Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Polarski (fot. Rajmund Pollak)

Łukasz Palarski podkreślił ponadto, że Gmina Zembrzyce straciła dostęp do tafli zbiornika, bo z jednej strony oddziela ją linia kolejowa, a ponadto droga. Co najważniejsze natomiast, to Wójt Zembrzyc ostrzegł, że wartość turystyczna zbudowanego zbiornika będzie zależeć od budowy kanalizacji we wszystkich miejscowościach na górną Skawą, bo inaczej grozi nam nowe Jezioro Żywieckie, zatruwane cichcem przez niektórych okolicznych mieszkańców. Polarski dodał, że ciągle groźne są nie zabezpieczone osuwiska. Obecni na konferencji geolodzy stwierdzili, że nikt nie jest w stanie przewidzieć terminu uaktywnienia się osuwisk po zalaniu zbiornika wodą.

Poseł Brynkus zapytał geologów, czy nie ma innej metody zabezpieczenia osuwisk niż stabilizacja? Geolodzy, Zbigniew Perski i Piotr Nieścieróg, wyjaśnili, że nie jest możliwe wywiezienie w inne miejsce tak gigantycznej ilości ziemi. Jako przedstawiciel inwestorów zabrał głos zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Stefan Sawicki, który najpierw pochwalił się, że posiada kilka fakultetów, a potem... „lał wodę", której tak bardzo brakuje do napełnienia zbiornika w Świnnej Porębie.

Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie Sawicki Stefan
Przemawia dyrektor RZGW Stefan Sawicki (fot. Rajmund Pollak)

Jedyną ciekawą nowość, którą ujawnił dyr. Sawicki, to informacja, że inwestorzy pozyskali (wygospodarowali) z wnętrza tafli zbiornika w Świnnej Porębie kamienie i inne materiały wielomilionowej wartości rynkowej, jednak mimo usilnie ponawianych pytań nie był w stanie określić konkretnej kwoty w złotych polskich. Zatem jedno tylko konkretnie wiadomo, że gminy straciły! Poseł Józef Brynkus bardzo negatywnie ocenił dotychczasową działalność władz RZGW i stwierdził, że jest rozczarowany zaprezentowanym stanowiskiem dyrektora Sawickiego. Mieszkańcy natomiast przygotowują blokady dróg i inne protesty. Kamer TVP1, Polsat, ani TVN na konferencji w Wadowicach nie było, ale na pewno się zjawią na wiosnę i w lecie, gdy mieszkańcy gmin Mucharz, Zembrzyce oraz Stryszów zablokują TIRom dojazd do granicy Południa Polski.

Poseł Brynkus wykłada problem dyrektorowi RZGW 1a
Poseł Józef Brynkus udziela reprymendy dyrektorowi Sawickiemu (fot. Rajmund Pollak)

Reasumując, to gminy straciły najlepsze tereny, jeziora nie ma, elektrownia wodna jest sprawdzona na sucho, a zatem bardzo teoretycznie, natomiast Warszawa i Kraków twierdzą, że wszystko jest pomyślnie zakończone! Czyżby w Warszawie nie wiedzieli, że gdy Górale stracą cierpliwość, to sięgną po ciupagi i kosy, a wtedy wizytę górników w stolicy będą władze wspominały jako łagodny protest?

Rajmund Pollak z Podbeskidzia

2016-02-11 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 509056
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała